Styrelse och funktionärer

Styrelse

avatarKristian Hansson
Ordförande

Andrea PostebyAndrea Posteby-Mach
Ledamot

avatarKristina Posteby
Ledamot

avatarMartina Posteby
Ledamot/Kassör

Drahomír MachDrahomír Posteby-Mach 
Ledamot, Webbmaster

avatarUlrika Andersson
Ledamot

avatarNiclas Andersson
Ledamot