Klicka på länken programmera i Open Roberta så öppnas webbplatsen upp.

Väl här klicka på pilarna tills EV3 visas
Klicka på EV3

Klicka därefter på bilden för EV3 leJOS 0.9.1 som bilden visar nedan

Du kommer nu in i open roberta

Du ska nu göra en konfigurering innan du kan börja med programmeringen.

Klicka på Konfigurera robot

Ändra hjulbredd till 9 cm

Klicka därefter på Program NEPOprog

Du är nu redo att börja bygga programmera till roboten.