Att lägga in kommentarer i program är en bra vana att ha eftersom det underlättar för dig och andra som ska bygga vidare på programmet vid ett senare tillfälle.

Genom att ha kommentarer i koden blir denna mer lättförståelig.

För att lägga till kommentarer gör följande:

Klicka på Text i menyn ute till vänster

Välj det andra blocket som visas i bilden nedan

Dra och släpp blocket så det kopplas in i föregående block som i bilden nedan.

Klicka på blocket och skriv in en kommentar tex att du skrivit proogrammet, vad en viss funktion gör mm