För att kunna köra ditt program på roboten måste du koppla upp dig mot roboten.

Hämta en robot.

På displayen ser du en figur som ser ut som en liten robot

Tryck en gång på mittenknappen

Du ser nu ett menyval där lab.open.roberta är markerad

Tryck en gång till på mittenknappen

En kod visas i displayen

Gå över till Open Roberta

Klicka på EV3
Välj anslut… som bilden visar nedan

I värde skriver du in koden som du ser i displayen för roboten

Klicka på OK

Om allt gått bra ska du höra ett ljud som bekräftar att roboten är uppkopplad mot Open Roberta