Du ska nu bygga ett program där robotens lampa blinkar orange tills det att du trycker på centrumknappen då avslutas programmet.

Till detta program ska du använda dig av följande block

Åtgärd => Ljus


Klicka på grön och välj färg
Klicka på ”på” och välj om lampan ska vara på, blinka eller dubbelblinka

Kontroll => Vänta

Klicka på Sensor

Dra och släpp blocket ”knapp centrum tryckt” efter ”vänta tills”