Denna bana går ut på att roboten ska rensa bort 8 bollar från banan på snabbast möjligaste sätt.

Varje boll måste helt utanför banan medan inget hjul får lämna banan då avbryts körningen.

Laget använder sig av ett måttband för att mäta ut hur roboten på snabbast sätt kan rensa banan. Flera bollar kan rensas ut samtidigt

Väljer laget att rensa banangenom att göra så roboten kör fram och tillbaka utan att mäta ut en bana mellan bollarna får laget 0,5 poäng per utrensad boll men ingen bonus för att ha rensat banan eller tidsbonus.

Poäng:
1 poäng per utrensad boll

Bonus
Alla bollar rensats ut – 12 bonuspoäng
Skrivit in kommentar för vem som gjort programmet: 3 poäng

Tidsbonus
< 15 sekunder: 42
15 – 20 sekunder: 24
20 – 30 sekunder: 18
31 – 40 sekunder: 12
41 sekunder – : 6