Här kan du se vilka banor du och ditt lag kan få poäng för i robotligan.
Ju svårare bana desto högre poäng.
För varje bana ser du vilken riktning roboten ska köra samt under beskrivning vad som ska göras.
Du får poäng för varje bana du genomfört.
Poäng fås endast en gång per bana.

Bantyp: Valfri
Banan som roboten kör på är valfri, se beskrivning vad som ska göras för att få poäng.

Bantyp: Valfri

Bantyp: Fyrhörning
Roboten ska ta sig runt en fyrhörning, se beskrivning för varje bana om vad som ska göras.

Bantyp: Fyrhörning

Bantyp: Labyrint
Roboten ska ta sig igenom en labyrint, se beskrivning vad som ska göras.

Bantyp: Labyrint